ALMINDELIGE BETINGELSER FOR HANDEL MED Anchersen-Fladsaa ApS

Vilkår for køb via hjemmesiden findes længere nede
PRISOPLYSNINGER

Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.
Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.
Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Priser oplyst på hjemmesiden, er som udgangspunkt pr. person – ved minimum 30 deltagere, medmindre andet tydeligt fremgår.

AFBESTILLING

Afbestilling af kørsel der ikke overstiger 1 døgn skal ske senest 48 timer før kørslen påbegyndes, medmindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.
Afbestilling af kørsel der overstiger 1 døgn skal ske senest en uge før kørslen påbegyndes, medmindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.

ØVRIGT

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen. Bestilleren af kørslen har tillige ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned samt eventuelt rykkergebyr.
Udgifter til bro- eller færgeoverfarter tillægges fakturaen medmindre det specifikt fremgår af ordrebekræftelse at disse er inkluderet.
Ved kørsler over flere dage, sørger kunden for bespisning af chauffør(er) og indkvartering (i enkeltværelser med adgang til bad). Er dette ikke tilfældet påføres fakturaen udgiften hertil, medmindre andet er aftalt.

GLEMTE SAGER

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor, hvor de kan afhentes. Der hæftes på ingen måde for glemte sager.

Særligt for Skolebusser der udgår fra Stege:
Dette gælder for skolebuslinjerne: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Da ruterne primært betjenes af samme bus, henligger glemte sager i busserne i nogle dage, inden de senere indleveres på vores kontor i Lov. Prøv derfor først at spørge chaufføren om han kan hjælpe, inden du henvender dig til kontoret.

VILKÅR FOR BILLETTER TIL TURE SOLGT I LØSSALG

Billetter til udflugter i løssalg kan ikke refunderes eller ombyttes efter købet, medmindre arrangementet aflyses.

TVISTER

Såfremt der – mod forventning – skulle opstå situationer under kørslen som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte
vagttelefon.

REKLAMATIONER

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.
Såfremt kørsel er med gods nationalt og internationalt gælder den til enhver tid gyldige CMR lovgivning.

———————————————————————

VILKÅR FOR KØB VIA HJEMMESIDEN

BETALING

Anchersen-Fladsaa ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når ordren er behandlet. Anchersen-Fladsaa ApS krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

LEVERING

Alle ordrer i webbutikken vedrører udflugter eller rejser, og købet er bindende straks efter køb. Din kvittering er din billet, og skal medbringes på turen.
Anchersen-Fladsaa ApS efterstræber at behandlingen af ordrer indgået før kl. 14:00 sker samme dag. Ordrer indgået efter kl. 14:00 bliver først behandlet førstekommende hverdag efter. Anchersen-Fladsaa ApS fremsender som udgangspunkt ikke billetter i fysisk form.

FORTRYDELSESRET

Du har som udgangspunkt kun ret til at afbestille din rejse uden ekstra omkostninger for dig, , hvis Anchersen-Fladsaa ApS laver væsentlige ændringer i den indgåede aftale eller ved uundgåelige og ekstraordinære forhold (fx naturkatastrofer, terror, krigshandlinger m.m.), som væsentligt påvirker pakkerejsens gennemførsel eller din transport til destinationen.

Såfremt der – mod forventning – skulle opstå situationer under kørslen som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte
vagttelefon.

REKLAMATIONER

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer af billetter (kvitteringer) bedes henvendelse rettet til:

Anchersen-Fladsaa ApS
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre

Såfremt der – mod forventning – skulle opstå situationer under kørslen som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte vagttelefon.

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Venligst accepter marketing-cookies for at se bestillingsformularen.